TEMEL POLİTİKALAR ORTAK ÇALIŞMA KOMİSYONU

HAKKINDA

Ortak Çalışma Grubu'nun temel amacı, Liderlerin 2 Ekim 2022 tarihli buluşmasında kararlaştıkları üzere, ülkemizin önemli temel politika alanlarında halkımızın menfaatleri doğrultusunda ortak politikalar belirlenmesine ve bu politikaların ortak taahhütler olarak kamuoyuna ilan edilmesine yönelik çalışmaları yürütmektir. 

Ortak Çalışma Grubu çalışmalarını aşağıdaki 9 ana alanda yürütmektedir:

  • Hukuk, adalet ve yargı
  • Kamu yönetimi,
  • Şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele,
  • Ekonomi, finans ve istihdam,
  • Sektörel ve bölgesel konular,
  • Bilim ve teknoloji,
  • Eğitim ve öğretim
  • Sosyal politikalar
  • Dış politika, güvenlik ve savunma