KURUMSAL REFORMLAR KOMİSYONU

HAKKINDA

Kurumsal Reformlar Komisyonu, Liderlerin 24 Nisan 2022 tarihli toplantısında alınan kararla (1) kamu maliyesindeki gerçek durumun ve geleceğe yönelik yükümlülüklerin tespiti, (2) Ekonomik ve Sosyal Konseye işlevsellik kazandırılması, (3) Merkez Bankası bağımsızlığının teminat altına alınması ve (4) uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurumsal yapının oluşturulması konularında çalışmak üzere görevlendirilmiştir.

Komisyon hazırlamış olduğu raporu 13 Haziran tarihinde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşmıştır.